Ca³uj Mnie de Akcent

Paroles de chanson Ca³uj Mnie de Akcent

Ca³uj Mnie
Ca³uj Mnie

Tak nisko by³em, a¿ na samym dnie.
Po ulicy wiatr hula³ gdzieœ znów.
Ty jak szczeniaka przygarnê³aœ mnie.
Tak normalnie, po ludzku, bez s³ów.

Kochaj mnie o-o, o
Ca³uj mnie o-o, o-o

Tak up³ynê³o mo¿e kilka dni.
Po ulicy wiatr hula³ gdzieœ znów.
Ty tego szczêœcia mia³aœ chyba doœæ...
Tak normalnie po¿egna³aœ, bez s³ów.

Kochaj mnie o-o, o
Ca³uj mnie o-o, o-o

vidéo incorrecte?