Sakura! Sakura! de Mireille Mathieu

Paroles de chanson Sakura! Sakura! de Mireille Mathieu

Sakura! Sakura!
Sakura! Sakura!

Sakura! Sakura!
Yayoi no sora wa.
Miwatasu kagiri
Kasumi ka? Kumo ka?
Nioi zo izuru;
Iza ya! Iza ya!
Mi ni yukan.

Sakura! Sakura!
Yayoi no sora wa.
Miwatasu kagiri
Kasumi ka? Kumo ka?
Nioi zo izuru;
Iza ya! Iza ya!
Mi ni yukan.

vidéo incorrecte?