Papaya de Ore Ska Band

Paroles de chanson Papaya de Ore Ska Band

Papaya

Papaiya ga sukina papaiya aa yappa yappa iyana papaiya
Papa mo yappa rappa suki papa yeah parapara suru sukippu wa iya

Shekina baby shekina baby ii
Shekina baby shekina baby ii
Shekina baby we are flying baby
Shekina baby shekina baby ii yappa iya

Clap your hands~~!
Papaiya ga sukina papaiya aa yappa yappa iyana papaiya
Dubi dubi dudara papaiya shu bidu bidu pappara papaiya

Oh baby shekina baby ii
Shekina baby shekina baby ii
Shekina baby we are flying baby
Shekina baby shekina baby ii yappa iya

Papaiya paatii ga tappuri yaa pan pain paikuppa ippai yaa
Pari iku panikku break year tonda panda what patsupatsu ppo yo

Shekina baby shekina baby ii
Shekina baby shekina baby ii
Shekina baby we are flying baby
Shekina baby shekina baby ii yappa ii ya

vidéo incorrecte?