Galsuobnun goshiran uriegen obso
boinun gilbakedo sesangun isso
onjena shigjianun maumi isso
jayuroun ne tusul magul sunobso

Taiji Boys onjena yongwonhi
Taiji Boys do nolbun sesangi
Taiji Boys urie maumi
Taiji Boys hanaga dwe

Mushimko donjin dore gegurin jugo
uriga sanun iyurul algo shiphosso

Vidéo Incorrecte?