Endless Song Of Happiness de Yael Naim

Paroles de chanson Endless Song Of Happiness de Yael Naim

Endless Song Of Happiness
Endless Song Of Happiness

Hi rak merachefet baolam shela
La la la la
Vehu menase lagaat
Hi nirtaat
Lo yodaat
Ata yoshev bapina umitbonen ba-ba
Baerev mitardema mitorer
Roe chalon patuach
Velo batuach
Ma la kara
Ma hi asta
Poched shehi kaftsa-tsa
Mibachuts hi afa
Al anan katan banta
Migdal shakuf bemikchol
Uvetocho afim
Kol hamal'achim
Vekol hafeyot haktanot
Rokdot bemaagal mistovev
Bli sof
La la la la la la

vidéo incorrecte?